In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1760732

cz1

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sołtys z Dziwiszowa w Brukseli

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu w 2019 roku zaprosiło przedstawicieli jednostki pomocniczej gminy – Sołtysów wsi dolnośląskich i opolskich do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli.

Więcej…

 

Informacja o przystąpieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego do opracowania projektu programu ochrony powietrza w województwie dolnośląskim.

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2018, wykonanej przez Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, stwierdzono ustawową konieczność opracowania programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego, benzopirenu, arsenu i ozonu. W związku z powyższym Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje mieszkańców Gminy, że przystąpił do opracowania dokumentacji programu ochrony powietrza w województwie dolnośląskim. Obecnie trwają prace nad projektem uchwały Zarządu  Województwa w tej sprawie. Mieszkańcy Gminy proszeni są przez Zarząd Województwa do składania uwag i wniosków do dnia 29.12.2019r. - więcej

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

kiermasz

 

Zaiwadomienie

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH PRACY URZĘDU GMINY W DNIACH:

- 24 GRUDNIA - WTOREK – WIGILIA-  URZĄD NIECZYNNY,

- 28 GRUDNIA - SOBOTA - URZĄD CZYNNY W GODZ. 7.30 - 14.00,

- KASA  CZYNNA W GODZ. 8.00-8.30 i 10.00-13.00,

- 31 GRUDNIA - WTOREK - URZĄD CZYNNY  W GODZ. 7.30 - 14.00,

- KASA CZYNNA W GODZ. 8.00 - 11.00.

Jeżów Sudecki, dnia 06.12.2019r. 
Wójt Gminy
/-/ Edward Dudek                                                                             

 

Poznawanie historii szybownictwa w formie zabawy

Dnia 16 listopada br. nasze centrum modelarskie odwiedziło 40 dzieci z domów dziecka ze Szklarskiej Porębie i  Jeleniej Góry. Pod hasłem „Poznawanie historii szybownictwa” w formie zabawy odbyły się warsztaty modelarskie, które przeprowadziliśmy jako kolejne działanie po warsztatach wyjazdowych w szkołach, przedszkolach i domach dziecka. Tym razem zaprosiliśmy dzieci do naszej modelarni, aby pokazać gdzie pracują modelarze, zwiedzić Izbę Lotniczej Tradycji i Zakłady Szybowcowe. Podczas warsztatów dzieci pod okiem instruktorów z naszej modelarni składali modele legendarnego szybowca Grunau Baby. Wysłuchali historię szybownictwa, którą opowiadał im pan Stanisław Błasiak.

Więcej…

 

Zarządzenie nr 42/2019

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym. zarządzenie, korekta kalendarza

 

Dzień seniora w Jeżowie Sudeckim

W ramach realizacji projektu pn. „Szlakami dawnego górnictwa po obu stronach Karkonoszy i Gór Izerskich”, dnia 19 października 2019 roku Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie Sudeckim zorganizowali uroczyste obchody Dnia Seniora. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez Wójta Gminy – Edwarda Dudka i Sołtysa wsi – Jarosława Szatkowskiego.
Panie Joanna Bicz-Danio i Magdalena Niemczak wychowawczynie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim przygotowały wraz z dziećmi przedszkolnymi zabawny i humorystyczny program artystyczny, który został przyjęty gromkimi brawami przez Seniorów.

Więcej…

 

Dzień Seniora w Siedlęcinie

Dnia 11 listopada 2019 roku w nowo wyremontowanej sali Domu Ludowego w Siedlęcinie odbyło się coroczne spotkanie Seniorów. Wszystkich przybyłych powitał Sołtys wsi – p. Marian Tyka i Wójt Gminy – Edward Dudek. W uroczystości uczestniczyli również -Przewodniczący Rady Gminy – Wacław Lesik oraz Ewa Nidzgorska – Sekretarz Gminy. Spotkanie miało szczególnie podniosły charakter ze względu na zbieg uroczystości – 101 Rocznica święta Niepodległości i Dzień Seniora. Tak więc po niezwykle pięknym uroczystym apelu przygotowanym przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania, seniorów ugoszczono obiadem przygotowanym przez panie z Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlęcinie.

Więcej…

 

Zabawy z Mamą i Tatą

Dnia 18 listopada 2019 roku  w Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie odbyły się zajęcia pozalekcyjne dla RODZICÓW  i UCZNIÓW  KLASY I  pod hasłem „Dziś bawią się znakomicie, Dzieci i Rodzice!”. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej. Celem zajęć było integrowanie zespołu klasowego, integrowanie rodziców, pogłębianie więzi emocjonalnych między dziećmi i ich rodzicami, kształtowanie właściwych postaw społecznych,  kształtowanie umiejętności  „zdrowej”  rywalizacji, tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji.

Więcej…

 

Konsultacje Społeczne ws. zmiany nazwy powiatu Jeleniogórskiego na „Powiat Karkonoski”

plakat2019a

Więcej…

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Rolniku, powiedz STOP upadkowi

Rolniku, powiedz STOP upadkom !


Upadki osób w gospodarstwie rolnym, to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych zgłaszanych do KRUS. Rolnicy ulegają im najczęściej na podwórzach gospodarstw rolnych, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin lub schodów, a także w trakcie przemieszczenia się w pomieszczeniach gospodarczych.
Do głównych przyczyn upadków należą:

Więcej…

 

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoj

pobierz

 

Obóz dla wolontariuszy

W sierpniu przy wieży książęcej w Siedlęcinie odbył się kolejny obóz dla wolontariuszy w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa "Wspólnie dla Dziedzictwa".
Więcej informacji www

 

Konsultacje społeczne

Wójt  Gminy Jeżów Sudecki ogłasza konsultacje społeczne  w sprawie  Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Formularz Ogłoszenie