In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1871179

cz1

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Informacja

Wójt Gminy Jeżów Sudecki informuje o wznowieniu  z dniem 11 maja 2020r.   pracy  Przedszkola w Jeżowie Sudeckim z zachowaniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej i innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki  nad dziećmi  w wieku do lat 3, wydane na podstawie  art.8a ust.5 pkt 2 ustawy  z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r.poz. 59 oraz z 2020r.poz.322, 374 i 567).
W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola prosimy o kontakt z sekretariatem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim.                    

Z  up. Wójta Gminy Jeżów Sudecki
/-/  Sekretarz Ewa Nidzgorska

 

Uwaga rolnicy!

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Termin naboru mija z końcem sierpnia.

Więcej…

 

Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych

Z okazji Dnia Strażaka ‘2020 życzymy wszystkim Ochotnikom pomyślności w życiu zawodowym  i  prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
Składamy serdeczne podziękowania za Waszą służbę, zaangażowanie i  za wielki dar serca.
Dziękujemy za poświęcenie w ochronie życia i mienia mieszkańców, za niesienie pomocy potrzebującym.
Życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów  z akcji!

Niech Patron Św. Florian wspiera i strzeże wszystkich  Strażaków.

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik     

Wójt Gminy  Edward Dudek 

 

Informacja

Urząd Gminy Jeżów Sudecki informuje, że w dniach od 28 kwietnia do 11 maja   2020  roku do wszystkich mieszkańców oraz firm działających na terenie poszczególnych sołectw Gminy Jeżów Sudecki  zostanie dostarczony za pośrednictwem sołtysów, inkasentów oraz osób upoważnionych pakiet zawierający:

  • pisma informacyjne,
  • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości zamieszkałych,
  • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wraz z wnioskiem,
  • karty  inwentaryzacyjne  dotyczące : azbestu, zbiorników  bezodpływowych i źródeł ogrzewania nieruchomości.

Prosimy o umożliwienie doręczenia Państwu dokumentów, dziękujemy za ich wypełnienie oraz zwrot do Urzędu Gminy.

W przypadku kiedy Państwo nie otrzymają pakietu można go odebrać   w Urzędzie Gminy pok. nr 2 tel. 757-132-254, -255,- 257 wew. 141 i 132.

Harmonogramy odbioru odpadów zostaną doręczone przez wykonawcę  usługi, którym od 1 maja 2020 roku jest COM-D spółka z o.o. z Jawora.


Wójt Gminy Edward Dudek

Jeżów Sudecki, dnia 28.04.2020r.

 

Komunikat Prezydenta Jeleniej Góry

pobierz

 

Obwieszczenie

2020-04-28plakat

Więcej…

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY, GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻOWIE SUDECKIM

pobierz

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała środki zewnętrzne w wysokości prawie 60 tysięcy złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Dzięki dofinasowaniu oraz środkom
z budżetu gminy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie i osprzęt celem realizacji projektu Zdalna Szkoła.

Więcej…

 

„Informacja dla rolników na temat trwającego naboru wniosków z Modernizacji Gospodarstw Rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie”

STOP suszy

Więcej…

 

„Daj żyć. Nie wypalaj traw!”

plakat wypalanie traw 2020

Więcej…

 

WIELKOGABARYTY

Wójt Gminy Jeżów Sudecki informuję, że wydłużeniu ulega termin zbiórki mobilnej odpadów wielkogabarytowych, co podyktowane jest dużymi ilościami tych  odpadów. Zakończenie  wywozu odpadów planowane jest na 14.05.2020 r.

gabaryty

Więcej…

 

„Możliwość odroczenia terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR”

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Więcej…

 

Organizację mogą ubiegać się o dofinansowanie do wysokości 6.000 zł na realizację ciekawych inicjatyw m. in. na obszarze gminy.

Szanowni Państwo,
na platformie http://www.system.dzialajlokalnie.pl/ zamieszczony został konkurs dotacyjny w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie dla organizacji i instytucji, jak również grup nieformalnych mających siedzibę na ternie gmin: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.

Więcej…

 

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.
Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.
W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego,

Więcej…