In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 pdg

mapagminy1

 

GO

 

PO

 

Odsłon : 1012986

cz1

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dbajmy o czyste powietrze

MIESZKAŃCY GMINY JEŻÓW SUDECKI !!!
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Jeżów Sudecki przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy BEZWGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.
NIE WOLNO SPALAĆ:

  • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
  • zużytych opon,
  • innych odpadów z gumy,
  • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem,        
  • sztucznej skóry,
  • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
  • opakowań po farbach i lakierach,
  • pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu,
  • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Więcej…

 

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI

Jeżów Sudecki 25 listopada 2016 roku.


Na podstawie Uchwały nr XV/118/2016 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki  zapraszam  na I Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się 2 grudnia 2016 roku (piątek)  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej   Euroregionalnego  Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, Jeżów Sudecki ul. Kręta 27 -  I piętro.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji:
a)    stwierdzenie kworum,
b)    wybór protokolanta,
c)    zatwierdzenie  porządku obrad
2.    Wręczenie Radnym „Zaświadczeń o wyborze na Radnego”
3.    Uroczyste ślubowanie Radnych
4.    Wybory Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Jeżów Sudecki.
5.    Przekazanie przewodnictwa I Sesji Rady nowo wybranemu Przewodniczącemu.
6.    Wystąpienia zaproszonych gości.
7.    Sprawy organizacyjne i różne.
8.    Zamknięcie obrad.


Wójt Gminy Jeżów Sudecki

 

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016 - Zakładanie działalności gospodarczych
Nr ogłoszenia o naborze: 2/2016 - Rozwój działalności gospodarczych
Nr ogłoszenia o naborze: 3/2016 - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna
Nr ogłoszenia o naborze: 4/2016 - Rewitalizacja lokalnych zasobów
Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016/G - Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.)

Termin naboru wniosków: 05.12.2016 -19.12.2016r.

Więcej…

 

Zaproszenie na Turniej Tenisa Stołowego Gminny Ludowy Klub Sportowy zaprasza mieszkańców gminy Jeżów Sudecki na Turniej Tenisa Stołowego „Złota Jesień”, który odbędzie się 26.11.2016 r. w hali sportowej w Jeżowie Sudeckim. Szczegóły organizacy

regulamin

 

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

więcej

 

PRZERWY W DOSTAWIE WODY !

Urząd Gminy Jeżów Sudecki informuje, że w związku planowanym przez Tauron Dystrybucja wyłączeniem energii elektrycznej w dniu 15.11.2016 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na terenie górnego Dziwiszowa w godzinach 8:00-15:00.

 

Fundację Ekologiczna Zielona Akcja zaprasza na szkolenie

Zapraszamy na szkolenia połączone z otwartą dyskusją i warsztatami na temat JAK PRZECIWDZIAŁAĆ ZMIANOM KLIMATYCZNYM I DBAĆ O BIORÓŻNORODNOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH .
Zagadnienia obejmujące szkolenie:
- zmiany klimatyczne
- znaczenie bioróżnorodności
- zadrzewienia śródpolne, drzewa i krzewy naszego regionu
- zioła wokół nas
- projektowanie zieleni wiejskiej
- jak możemy przeciwdziałać zmianom klimatycznym
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu, wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania :Dlaczego jest coraz mniej wody w strumieniu ? Dlaczego przejściowe pory roku są coraz krótsze?  Dlaczego nawiedzają nas trąby powietrzne? Jak przciwdziałać tym zjawiskom ?

SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE.

Zapraszamy :
8 listopada 2016, godz. 17.00 do Chrośnicy - Świetlica Wiejska

9 listopada 2016 , godz. 17.00 do Jeżowa Sudeckiego - Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich

10 listopada 2016 , godz. 17.00 do Czernicy 79- Agroturystyka Konopka

Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu" realizowanego przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja .

więcej

 

Dzień Papieski w Dziwiszowie

Dnia 22 października w świetlicy wiejskiej- Dziwiszów 157 odbyła  się uroczystość  upamiętniająca życie Jana Pawła II. Wspólne śpiewanie z mieszkańcami prowadził    zespół „ Dziwiszowianki”  z zaprzyjaźnionym zespołem „Sybiraczki  i Kresowianie”. Na organach i akordeonie przygrywał Pan Marian Banach. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy śpiewach pieśni kościelnych i piosenek biesiadnych, przy pysznym torcie upieczonym przez Panią Marię Aleksandrowicz. Odbył się konkurs o życiu Jana Pawła II. Okazało się ze uczestnicy konkursu bardzo dobrze znają życie Papieża  z Polski .
Przy pożegnaniu zadowoleni mieszkańcy umówili się na kolejne spotkanie -„Śpiewanie kolęd”, na które Rada Słecka Dziwiszów serdecznie zaprasza.  

Więcej…

 

Hubertus - akcja harytatywna dla Marysi

 

Dzień Edukacji Narodowej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  I PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W SIEDLĘCINIE

Dnia 14.10.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie  odbyła się podwójna uroczystość. W tym dniu obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz w  poczet uczniów Szkoły Podstawowej przyjęto pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:
Wójt Gminy Pan Edward Dudek, Zastępca Wójta Gminy Pan Artur Smolarek, Sołtys wsi Siedlęcin Pan Marian Tyka, Radna wsi Siedlęcin Pani Krystyna Tyka, była Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Mujta, Ksiądz Proboszcz Dariusz Pytel, Przedstawiciele  Rady Rodziców – Przewodnicząca Pani Agnieszka Hamkało i Zastępca Pan Janusz Garbowski oraz Rodzice, Dziadkowie i najbliżsi pierwszoklasistów.

Więcej…

 

Zmiana w organizacji ruchu

Urząd Gminy Jeżów Sudecki informuje ,że w związku z odbudową nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2477D prowaoną przez SKANSKA S.A. na odcinku pomiędzy Jeżowem Sudeckim a Czernicą w okresie od dnia 04-11-2016 r. do dnia 15-12-2016 r. droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów. Obowiązuje objazd przez Siedlęcin , Nilestno - zgodnie z umieszczonym oznakowianiem tymczasowym

 

Jubileusz 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie

Jubileusz  70-lecia  powstania Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie  oraz 20 rocznicy nadania szkole zaszczytnego imienia  Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania


"Miłość i służba
nadaje sens naszemu życiu
i czyni je pięknym,
ponieważ wiemy,
czemu i Komu je
poświęcamy."

 

23 września 2016 roku przeżyliśmy niezwykle uroczysty dzień. Szkoła Podstawowa  w Siedlęcinie obchodziła  Jubileusz 70-lecia  powstania Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie oraz 20 rocznicy nadania szkole zaszczytnego imienia Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania.
Na uroczystych obchodach Jubileuszu pojawili się zacni goście. Przybyli między innymi: Pan pułkownik Edward Jakubowski– prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  oraz  Pani Monika Misztal- Partyka – specjalista od spraw organizacji uroczystości  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;  Pani Anna Konieczyńska- starosta powiatu jeleniogórskiego;  Pan Piotr Paczóski- zastępca prezydenta Jeleniej Góry. Nie zabrakło również wójta Gminy Jeżów Sudecki Pana Edwarda Dudka; zastępcy wójta Gminy Jeżów Sudecki Pana Artura Smolarka; sekretarza gminy Jeżów Sudecki Pani  Ewy Nidzgorskiej; Swoją obecnością zaszczycili uroczystość również  nauczyciele będący na zasłużonych emeryturach oraz absolwenci szkoły, którzy bardzo licznie przybyli na dostojny jubileusz placówki. Honory gospodarza uroczystości pełniła dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie Pani Zuzanna Kozyra.

Więcej…

 

Odpustowe wspomnienia w Chrośnicy

Święto patronalne kościoła parafialnego w Chrośnicy św. Jadwigi Śląskiej  odbyło się
w niedzielę 16. października. Msza odpustowa rozpoczęła się o godzinie 14:00. Po mszy parafianie spotkali się w Świetlicy Wiejskiej- kawa, herbata, słodkie "co nieco" przygotowane przez mieszkańców wsi. To jednak nie koniec atrakcji, w tym roku przygotowano także pokaz dawnych i współczesnych zdjęć z Chrośnicy. Czar wspomnień ożywił zebranych- rozpoznawanie na fotografiach  sąsiadów ze szkolnych ław, z uroczystości kościelnych czy życia codziennego wzbudziło wiele radości i wzruszeń. Wśród zdjęć znalazły się "perełki" historyczne: dwa kościoły chrośnickie, zdjęcie pierwszych osiedleńców, fotokopia pokwitowania obioru krowy z 1946 roku- Chrośnica była wówczas gromadą Ludwików. Pomysł, opracowanie i obsługa techniczna pokazu- Monika Wizła-Kubiak i Joanna Wojtko. Rodzinne pamiątki fotograficzne udostępniły panie: Halina Korzec, Stanisława Bieniasz, Barbara Urban i Wanda Dec.

Serdecznie dziękujemy!

 


Joanna Wojtko

 

Dzień Seniora

W dniu 8 października 2016 roku w ramach realizacji projektu pn. „Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów” zostało zrealizowane działanie pn. „Dzień Seniora”, które odbyło się w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. Wśród seniorów gościliśmy delegacje z Gmin partnerskich – Paseky nad Jizerou i Vierkirchen. Wszystkich seniorów powitał Wójt Gminy – Edward Dudek i Sołtys wsi Jeżów Sudecki – Teresa Mitka.
Spotkanie rozpoczęły występy dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim, które zostały nagrodzone gromkimi brawami, a seniorzy otrzymali od uczniów ręcznie wykonane pamiątki. Po występach seniorzy zjedli obiad przygotowany przez Radę Sołecką  oraz  degustowali ciasta, które zostały upieczone przez mieszkanki sołectwa Jeżów Sudecki.

Po posiłku Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Sołtys złożyli życzenia i gratulacje dla par małżeńskich z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego: państwu Stanisławie i Stanisławowi Smoleń  za 73- lecie pożycia małżeńskiego oraz za ponad  50 lat pożycia małżeńskiego państwu Genowefie i Tadeuszowi Kwoka oraz państwu Walentynie i Januszowi Siemińskim.

Więcej…