In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 31 lipca 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich–Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.

Program Sesji:

1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy.

  2.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania
     wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżów Sudecki”.  

  3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

  4.Interpelacje i zapytania radnych.

  5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.

  6.Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący  Rady Gminy  Wacław Lesik