In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ogłoszenie o zebraniu

Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Sołectwa Czernica  zwołuję ZEBRANIE WIEJSKIE na dzień  29 stycznia 2019 roku (wtorek) o godzinie 17.45 – w sali Domu Ludowego – Czernica 92.

 

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1.Otwarcie i stwierdzenie kworum zebrania.
2.Sprawozdanie Rady Sołeckiej z działalności za 2018 rok.
3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4.Wybór Sołtysa.
5.Wybór Rady Sołeckiej.
6.Sprawy różne.

W przypadku braku określonego w Statucie Sołectwa kworum na zebraniu o godzinie 17.45 tj. ¼ uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa  -  Zebranie odbędzie się o godz. 18.00, dnia 29 stycznia 2019 roku bez względu na liczbę zebranych.

Zapraszam mieszkańców do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim.

Wójt Gminy
Edward Dudek