In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Kontakt z urzędnikiem

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jezów Sudecki


Poprawiony (wtorek, 31 maja 2016 08:57)

 

Sołectwa

Sołectwo Chrośnica
Stanisława Bieniasz - Sołtys
Chrośnica 54
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 665-307-272
Rada Sołecka
Ewa Salwa  -Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Dariusz Łobocki -Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Anna Wojtko – Sekretarz
Barbara Urban

Sołectwo Janówek
Joanna Jamrożek – Sołtys
Janówek 1
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 697-967-478
Rada Solecka
Marlena Klimek-Bryk - Przewodnicząca  Rady Sołeckiej
Emila Zielińska - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Barbara Cyroń – Sekretarz
Agnieszka Raczyńska

Sołectwo Dziwiszów
Ilona Sadowska – Sołtys
Dziwiszów 123
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 509-056-823
Rada Sołecka
 Monika Marchewka Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Barbara Ostrowska
Kazimiera Wójcik
Patryk Woloszczyk - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Ewa Sobańska- Sekretarz
Tomasz Szukała
Jadwiga Grontman

Sołectwo Siedlęcin
Marian Tyka – Sołtys
Siedlęcin, ul. Ogrodowa 4
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 603-649-245
Rada Sołecka
 Anna Jaczenia - Przewodnicząca  Rady Sołeckiej
Maria Rusikoń - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Agnieszka Hamkało- Sekretarz
Franciszek Tyka
Jacek Rzepka

Sołectwo Płoszczyna
Leon Szućko  - Sołtys
Ploszczyna 83
58-521 Jeżów Sudecki  
tel. 661-254-152
Rada Solecka
Janina Truchanowicz – Kamińska  - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Andrzej Miliszkiewicz- Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Halina Miliszkiewicz
Anna Łukowska – Sekretarz

Sołectwo Wrzeszczyn
Mateusz Bławat - Sołtys
Wrzeszczyn 8
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 607-289-901
Rada Solecka
Marzena Kwaśniak - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Agnieszka Gąsiewska - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Tolisława Szatkowska -Olejnik – Sekretarz
Janina Krzywy

Sołectwo Czernica
Sołtys – Ewa Smolnicka
Czernica 76
58-521 Czernica
tel. 783-779-819
Rada Sołecka
Ewa Adaszkiewicz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Paweł Kozłowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Monika Niedzielska - Sekretarz
Helena Prymakowska
Krystyna Guzowska

Sołectwo Jeżów Sudecki
Sołtys – Jarosław Szatkowski  
ul. Wrzosowa 18
58-521 Jeżów Sudecki
tel. 600 -321-157
Rada Sołecka
1. ……………………..  - Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Krystyna Łachodiak – Z-ca Przewodniczącego  Rady Sołeckiej
3. ……………………..  – Sekretarz
4. Mirosław Kazimierczak
5. Regina Strzecha
6 .Elżbieta Karmelita
7. Wanda Gulka

Poprawiony (wtorek, 19 marca 2019 14:05)

 

Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie – im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie – im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Kościelna 5,  Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 75 7-137-322
sp.siedlecin.pl
dyrektor@siedlecin.nauczanie.eu

NIP 611-26-83-958
Regon 000711178

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Zuzanna Kozyra
Dyrektor (75) 71-37-322
Bożena Puchalska Domino Sekretariat (75) 71-37-322

Poprawiony (czwartek, 06 września 2018 13:01)

 

Szkoła Podstawowa w Czernicy

Szkoła Podstawowa w Czernicy
Czernica 125
58-521 Jeżów Sudecki
tel 75-7-132-129
www.szkolaczernica.jgora.net
dyrektor@czernica.nauczanie.eu

NIP 611-26-83-332
Regon 001180116

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Joanna Cimosz-Nowak Dyrektor (75) 71-32-129
Ewa Smolnicka Sekretariat (75) 71-32-129

Poprawiony (czwartek, 06 września 2018 13:02)

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim
ul. Kręta 27a
58-521 Jeżów Sudecki
NIP 611-27-96-674
Regon 380802305
tel 75-7-132-641
tel 75-7-132-161
sekretariat@zsjs.edu.pl
www.zsjs.edu.pl

 

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon / fax

Adres e:mail

Anna Kędzierska

Dyrektor (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Anna Bodnar Z-ca Dyrektora (75) 71-32-641
(75) 71-32-161

Ewelina Wojtczak

Z-ca Dyrektora (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Teresa Budnicka Sekretarz szkoły/ sekretariat
(75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Irena Kocoń

Główny księgowy (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Sylwia Rymarowicz
Księgowość (75) 71-32-641
(75) 71-32-161

Poprawiony (czwartek, 04 października 2018 09:40)

 
Więcej artykułów…