In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1505203

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 14 lutego 2018 roku (środa) o godz. 13.00 w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.
Program sesji:

1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za 2017 rok.
3. Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok, zatwierdzenie - Planu pracy Komisji      Rewizyjnej na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
     b/przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Siedlęcinie  przy ulicy
        Długiej 22 stanowiącego własność Gminy Jeżów Sudecki,
     c/powołania Zespołu do przedstawienia opinii Radzie Gminy Jeżów Sudecki  o kandydatach  na ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
     d/nadania nazwy ulicy,
     e/ wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki,
     f)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
       bezdomności  zwierząt  na terenie gminy Jeżów Sudecki w 2018 roku,
     g)zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 25 września 2017 roku w sprawie  
        zasad udzielania dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza, w ramach
        programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
  5. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
  8. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik