In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1552141

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki


Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich –Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27.

 

Program Sesji:
1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ zmian w budżecie  gminy na 2018 rok,
     b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     c/wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiących
        własność Gminy Jeżów Sudecki.
3.Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu Studium Uwarunkowań                      
   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki.
4.Informacja o funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze –
   Komendant Miejski – bryg. Radosław Fijołek.
5.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji zadań Ochotniczych
   Straży Pożarnych na terenie Gminy w 2017 roku oraz plany na 2018 rok–
   Zarząd Gminny OSP i przedstawiciele jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów,
  Jeżów Sudecki, Siedlęcin.  
6. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik