In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1729568

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

Wójt  Gminy Jeżów Sudecki ogłasza konsultacje społeczne

1. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 r.,poz.450 ze zm.) w sprawie przedmiotu  konsultacji.


2. Przedmiot konsultacji.
Projekt uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki  ws. „Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 30 października do 6 listopada 2018r.

4. Forma konsultacji.
Konsultacje będą polegały na wypełnieniu formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki Nr XL/198/2010 z dnia 14 października 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Projekt uchwały wraz z drukiem formularza zgłaszania opinii zamieszczony jest na stronie internetowej www.jezowsudecki.pl w aktualnościach oraz w  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Konsultacje społeczne, na stronie BIP Urzędu Gminy Jeżów Sudecki,  a także dostępny jest w Sekretariacie  Urzędu Gminy Jeżów Sudecki pokój nr 101 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Wypełnione formularze należy przesyłać zwrotnie  drogą elektroniczną na adres e-mail: radagminy@jezowsudecki.pl , osobiście lub  pocztą na adres: Urząd Gminy 58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 63 lub złożyć osobiście  w siedzibie Urzędu Gminy  do dnia 6 listopada  2018 roku – decyduje data wpływu.

5. Zasięg terytorialny konsultacji.
Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów  wymienionych w art.3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na terenie Gminy Jeżów Sudecki.

 

załączniki

1. Uchwała - pobierz

2. Załącznik - pobierz

3 Formularz opinii - pobierz

 


Sprawę prowadzi        

Bożena Matuszewska 
podins. ds. obsługi Rady Gminy
tel. 757 132 254 (-255, -257)
Radagminy@jezowsudecki.pl