In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Transmisja Sesji Rady Gminy

NAZYWO

Na  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Program Sesji:


  1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

2. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2019 rok:
    a/prezentacja projektów: uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej,
    b/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    c/ przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy,
    d/przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji,
    e/dyskusja nad projektem budżetu,
    f/podjęcie uchwał w sprawie:
       - wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Jeżów Sudecki,
       - uchwały budżetowej na 2019 rok.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
     b/ ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym  organów
        wykonawczych jednostek pomocniczych.

  4. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  6. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy  

Wacław Lesik   

_____________________________________________________________________

Archiwalne nagrania sesji kadencji 2018-2023 - zobacz

Poprawiony (poniedziałek, 10 grudnia 2018 18:20)