In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1807512

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Transmisja Sesji Rady Gminy

NAZYWOMieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

ZAWIADOMIENIE                


W  związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i n f o r m u j ę, że Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki zwołana na 30 marca 2020 roku  nie odbędzie się.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik


 

Na podstawie art 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz.506 ze zm.) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 30 marca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 16-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy -Jeżów Sudecki ul. Długa 63.

Porządek obrad:                                
1. Otwarcie Sesji:
a)    stwierdzenie kworum,
b)    wybór protokolanta,
c)    wyłożenie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi             
      na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
b)    regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów Sudecki,
c)    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeżów Sudecki                               i zagospodarowania tych odpadów,
     d)regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych  w Gminie Jeżów Sudecki,
     e)przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim poprzez zmianę adresu
        siedziby z ul. Długa 80 na ul. Kręta 27A w Jeżowie Sudeckim,
 f)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeżów Sudecki na rok szkolny 2019/2020,
g)wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej
   własność Gminy Jeżów Sudecki.
 4. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

                                                                              
Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik

INFORMACJA
Na podstawie Polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 roku - pismo nr NK-N.40.29.2020.SP1- w terminie od dnia 12 marca do 31 marca 2020 roku obradowanie na sesjach rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa odbywać się będzie bez udziału mieszkańców i publiczności. Obrady rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

_____________________________________________________________________

NAGRANIA Z XIII Sesji Rady Gminy - plik 1 , 2
NAGRANIE Z XII Sesji Rady Gminy - plik  1

Archiwalne nagrania sesji kadencji 2018-2023 - zobacz