In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1661332

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Transmisja Sesji Rady Gminy

NAZYWOMieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

       Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia        24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy -Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.
1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu VII Sesji Rady Gminy.
2.Raportu o stanie Gminy Jeżów Sudecki  za 2018 rok:
   a/przedstawienie Raportu,
   b/debata nad przedstawionym Raportem,
   c/przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
3.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2018 rok oraz Sprawozdania z wykonania
   planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnej
   Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki za 2018 rok:
   a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej           
     o przedłożonych sprawozdaniach,
   b/opinie Komisji Rady Gminy,
   c/dyskusja nad sprawozdaniami,
   d/podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
     wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2018 rok.
3.Absolutorium:
    a/prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
    b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej
        w sprawie absolutorium,
    c/dyskusja,
    d/podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
  4.Podjęcie uchwał w sprawie*:
     a/zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
     b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     c/ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów
        publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Jeżów sudecki od dnia             
       1 września 2019 roku,     
     d/wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy
       Jeżów Sudecki,
   e/zasad udzielania dotacji celowej na zadanie służące  ochronie powietrza, w ramach programu
        priorytetowego pn.”Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.   
5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
  6.Interpelacje i zapytania radnych.
  7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
  8.Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik

_____________________________________________________________________

Archiwalne nagrania sesji kadencji 2018-2023 - zobacz