In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1851037

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy   Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia  5 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy -Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

 

1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu VI Sesji Rady Gminy.
 
 2.Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/projektu  zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego
       ustroju szkolnego wprowadzonego  ustawą – Prawo oświatowe,
    b/szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych
        inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty
       oraz zasad ich promocji,
     c/powołania Zespołu do przedstawienia opinii Radzie Gminy Jeżów Sudecki                              
        o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze,
    d/przyjęcia rezygnacji Radnego z członka Komisji Gospodarki Komunalnej                                     
       i Przedsiębiorczości,
    e/rozpatrzenia skargi,
    f/uchylenia uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki Nr XXXVIII/257/2018 z dnia
       30 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym
       zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odbiorze ścieków dla I taryfowej  grupy  odbiorców
       indywidualnych -  gospodarstw domowych.

  3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

  4.Interpelacje i zapytania radnych.

  5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

  6.Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  Rady Gminy  
Wacław Lesik