In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

mapa

 

PO

 

groby

 

Odsłon : 1897876

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Gmina Jeżów Sudecki w Geoparku „Kraina Wygasłych Wulkanów”

Przedstawiciele samorządów regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego wyrazili wolę utworzenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Deklaracja ta była początkiem do rozpoczęcia formalnych działań zmierzających do wpisania regionu Krainy Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO (UNESCO Global Geoparks Network - GGN).  Koordynatorem całego procesu ustanowiono Stowarzyszenie Kaczawskie, przed którym stoi teraz wyzwanie przygotowania niezbędnej dokumentacji do sieci GGN.

geoparkWedług definicji UNESCO geoparki to spójne obszary charakteryzujące się unikatowym dziedzictwem geologicznym, zarządzane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli harmonijnego współistnienia przyrody z rozwojem społecznym i gospodarczym. Geopark nie jest formą ochrony obszarowej, a z jego powstaniem nie wiążą się żadne ograniczenia związane z użytkowaniem terenu czy prowadzeniem gospodarki, w tym gospodarki wydobywczej. Wręcz przeciwnie – na obszarach geoparków światowych i europejskich działalność kopalni i kamieniołomów idzie w parze z edukacją oraz promocją górniczego dziedzictwa. Do sieci GGN należy 120 geoparków w 33 krajach na całym świecie, w tym 69 geoparków w 23 krajach w Europie. Obecnie status Geoparku Krajowego, nadany przez Ministerstwo Środowiska, posiadają 3 obszary: polska część Łuku Mużakowa,  rejon Góry św. Anny oraz Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną.  Jedynym polskim geoparkiem włączonym do sieci europejskiej jest Łuk Mużakowa (geopark polsko-niemiecki).

Dlaczego Geopark w Krainie Wygasłych Wulkanów?
Region Gór i Pogórza Kaczawskiego wyróżnia się spośród innych regionów w Polsce niezwykłą różnorodnością geologiczną, szczególnie ciekawe są skały i wzgórza będące pozostałością trzech okresów aktywności wulkanicznej. To z tego powodu region zwany jest Krainą Wygasłych Wulkanów.
Z nazwą tą identyfikuje się wielu mieszkańców oraz interesuje się nią wielu turystów. Opieramy promocję naszego regionu na dziedzictwie geologicznym, dawnych wulkanach oraz różnorodności skał i minerałów występujących w okolicy. Najważniejsze jest jednak, że mamy silne partnerstwo między samorządami, nadleśnictwami, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem, którego celem jest wspólne i spójne zarządzanie regionem.
Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie ruchu turystycznego, a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci UNESCO.

Czym jest Geopark?
Geopark to jednolity obszar, który w zrównoważony sposób zwiększa ochronę i wykorzystanie dziedzictwa geologicznego i sprzyja dobrobytowi ekonomicznemu ludzi tam mieszkających.
To obszar, gdzie unikatowe dziedzictwo geologiczne służy jako filar promocji i rozwoju, jednak działalność geoparku nie ogranicza się do popularyzacji geologii. Celem geoparku jest również promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
Na terenie Geoparku zostało wyznaczonych ponad 100 geostanowisk,  z tego na terenie Gminy Jeżów Sudecki następujące:
- Okole w Chrośnicy
-Sołtysie Skały w Chrośnicy,
-Chrośnickie Kopy w Chrośnicy,
-Góra Wapienna w Płoszczynie,
-Stromiec w Jeżowie Sudeckim,
-Skowron w Płoszczynie,
z tego na listę „TOP -32” (najbardziej cennych)  trafiły dwa geopunkty z Gminy Jeżów Sudecki – Okole i Stromiec.

Zadaniem Gminy będzie udostępnienie tych miejsc poprzez udrożnienie dojścia do obiektów,
 oznakowanie, umieszczenie tabliczki z opisem i logiem Geoparku.
Obecnie Stowarzyszenie Kaczawskie przystąpiło do opracowania mapy, na której będą zaznaczone wszystkie zinwentaryzowane i opisane przez geologa geopunkty.

Redakcja