In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Odsłon : 1851032

cz1

Strona Startowa

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

XIV Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki 

Na  podstawie art. 20, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję  XIV Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 15 lutego 2012 roku (środa)  o godz. 14-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

 

 1. Otwarcie Sesji:
      a/ stwierdzenie kworum,
      b/ wybór protokolanta,
      c/ wyłożenie protokołu XIII Sesji Rady Gminy.
 2. Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i podziękowań.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2011 rok.
 4. Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok, oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2012 rok.
 5. Informacja z realizacji uchwały Rady Gminy nr XXXV/208/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Jeżów Sudecki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
     b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     c/  zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przysługującym Gminie Jeżów Sudecki, warunków  dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc
          publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
     d/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
     e/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki.
 7. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 10. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący  Rady Gminy   mgr Artur Smolarek