In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ekstremalnie

Aktywnie

Wspinaczka

Wędkowanie

Rodzinnie

W górach

Galeria zdjęć

 

mapagminy1

esesja

logo-mrg2

GO

 

PO

 

Strona Startowa Kontakt

Kontakt z urzędnikiem

Urząd Gminy Jeżów Sudecki

ul. Długa 63
58-521 Jeżów Sudecki
tel 75-7-132-254
tel 75-7-132-255
tel 75-7-132-257
fax 75-7-132-255 wew 120
gmina@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl

NIP 611-27-26-372
REGON 000536516
nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA   74 1020 2124 0000 8302 0011 0015

Godziny urzędowania:
poniedziałek - od godz. 7.30 do godz. 17.00
wtorek - od godz.7.30 do godz. 15.30
środa - od godz.7.30 do godz. 15.30
czwartek - od godz.7.30 do godz. 15.30
piątek - od godz.7.30 do godz. 14.00

Kasa w urzędzie czynna:
poniedziałek - od godz. 8.00 -  8.30, od godz. 10.00 - 16.15
wtorek - czwartek  - od godz. 8.00 -  8.30, od godz. 10.00 - 14.30
piątek - od godz. 8.00 -  8.30, od godz.  10.00 - 13.00

 
Gmina Jeżów Sudecki
NIP 611-10-17-308
REGON 230821687

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Edward Dudek  Wójt Gminy wew. 111
Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy wew. 111
Marta Kędziorek Skarbnik Gminy  wew. 111
Roman Słomski Radca Prawny wew. 111
Referat Planowania i Finansów
Marta Kędziorek Skarbnik Gminy - kierownik referatu, wew. 111
Danuta Lesik Podinsp. księgowość wew. 129
Anna Szulc Podinsp. księgowość , płace wew. 129
Tomasz Kowalczyk Podinsp. wymiar podatku i opłat, wew. 128
Elżbieta Kogut
Podinsp. księgowość podatkowa , działalność gospodarcza wew. 128
Dorota Skibińska Podinspektor ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za należności cywilnoprawne  wew. 141
Dorota Niedośmiałek
Podinsp. księgowość , obsługa kasy, wew. 144  
Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa
Adam Rodziewicz Podinsp. rolnictwo, geodezja i zagospodarowanie przestrzenne, wew.138
Agnieszka Salus-Hanusewicz Podinsp. drogownictwo, ochrona środowiska
wew.140
Zbigniew Jurek
Podinsp. wodociągi , kanalizacja, gospodarka mieszkaniowa
wew.132
Marlena Klimek-Bryk Podinsp. gospodarka odpadami, wew.141
Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych
Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy - kierownik referatu, wew. 130
Małgorzata Gralik Podinsp. obsługa sekretariatu, kadry
wew. 111
Bożena Matuszewska Podinsp. Rada Gminy, turystyka , promocja, redakcja biuletynu
wew. 126
Lilia Kondycka Podinsp.  ewidencja ludności , dowody osobiste , obrona cywilna, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,
 
wew. 137
Agnieszka Bojko
Podinsp. USC , komunikacja, obrona cywilna , p.poż
wew. 136
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 63
58-521 Jeżów Sudecki
tel. 75-7-132-254
tel. 75-7-132-255
tel. 75-7-132-257
NIP 611-21-67-151
gopsjezow@wp.pl
www.gops.jezowsudecki.pl

REGON 00323833

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Alicja Karmelita Kierownik wew. 122
Anna Fiedziuk Główna Księgowa wew. 121
Ewa Sędek - Źródłowska Starszy referent do świadczeń rodzinnych wew. 134
Aleksandra Pieczyska Kasjerka wew. 121
Natalia Cierebiej Pracownik Socjalny wew. 123
Jolanta Kupeć Świadczenia wychowawcze 500 + wew. 134
Renata Dziedzic
Pracownik Socjalny wew. 123
Elżbieta Werstak Pracownik Socjalny wew. 124
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim
ul. Kręta 27a
58-521 Jeżów Sudecki
NIP 611-27-96-674
Regon 380802305
tel 75-7-132-641
tel 75-7-132-161
sekretariat@zsjs.edu.pl
www.zsjs.edu.pl

 

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon / fax

Adres e:mail

Anna Kędzierska

Dyrektor (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Anna Bodnar Z-ca Dyrektora (75) 71-32-641
(75) 71-32-161

Ewelina Wojtczak

Z-ca Dyrektora (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Teresa Budnicka Sekretarz szkoły/ sekretariat
(75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Irena Kocoń

Główny księgowy (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
Sylwia Rymarowicz
Księgowość (75) 71-32-641
(75) 71-32-161
 

Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie – im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie – im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Kościelna 5,  Siedlęcin
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 75 7-137-322
sp.siedlecin.pl
dyrektor@siedlecin.nauczanie.eu

NIP 611-26-83-958
Regon 000711178

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Zuzanna Kozyra
Dyrektor (75) 71-37-322
Bożena Puchalska Domino Sekretariat (75) 71-37-322
 

Szkoła Podstawowa w Czernicy

Szkoła Podstawowa w Czernicy
Czernica 125
58-521 Jeżów Sudecki
tel 75-7-132-129
www.szkolaczernica.jgora.net
dyrektor@czernica.nauczanie.eu

NIP 611-26-83-332
Regon 001180116

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Joanna Cimosz-Nowak Dyrektor (75) 71-32-129
Ewa Smolnicka Sekretariat (75) 71-32-129
 

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jezów Sudecki


 

Punkt Biblioteczny w Jeżowie Sudeckim

ul. Kręta 27
58-521 Jeżów Sudecki
tel 75-7-132-215
NIP 611-26-70-223
Regon 020943499

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Beata Drewnowska bibliotekarka (75) 71-32-215
 

Punkt Biblioteczny w Dziwiszowie

tel. 75-7-137-141
Dziwiszów 157
58-508 Jelenia Góra 14

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Kazimiera Wójcik
bibliotekarka (75) 71-37-141
 

Punkt Biblioteczny w Siedlęcinie

Punkt Biblioteczny w Siedlęcinie
tel 75-7-137-382
ul. Długa 22
58-508 Jelenia Góra 14

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon

Adres e:mail

Alicja Kilakiewicz kierownik gminnej biblioteki
(75) 71-37-382
 

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim
tel. 75 7132622
spgoz_jezow_sudecki@wp.pl
ul. Długa 15
58-521 Jeżów Sudecki
NIP 611-21-67-151
Regon 00323833

Imię i nazwisko Załatwia sprawy / Stanowisko

Telefon / fax

Adres e:mail

Andrzej Żywicki kierownik (75) 71-32-622
(75) 81-32-621
Anna Ignaczak
księgowość (75) 71-32-622
(75) 81-32-621

Filia - Ośrodek Zdrowia w Dziwiszowie
Dziwiszów 43
58-508 Jelenia Góra 14
tel. (75) 7-137-143

Filia - Ośrodek Zdrowia w Siedlęcinie
Siedlęcin, ul. Kościelna 3
58-508 Jelenia Góra 14
tel. (75) 7-137-324

 

Sołectwa

Sołectwo Chrośnica
Stanisława Bieniasz - Sołtys
Chrośnica 54
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 665-307-272
Rada Sołecka
Ewa Salwa  -Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Dariusz Łobocki -Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Anna Wojtko – Sekretarz
Barbara Urban

Sołectwo Janówek
Joanna Jamrożek – Sołtys
Janówek 1
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 697-967-478
Rada Solecka
Marlena Klimek-Bryk - Przewodnicząca  Rady Sołeckiej
Emila Zielińska - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Barbara Cyroń – Sekretarz
Agnieszka Raczyńska

Sołectwo Dziwiszów
Ilona Sadowska – Sołtys
Dziwiszów 123
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 509-056-823
Rada Sołecka
 Monika Marchewka Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Barbara Ostrowska
Kazimiera Wójcik
Patryk Woloszczyk - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Ewa Sobańska- Sekretarz
Tomasz Szukała
Jadwiga Grontman

Sołectwo Siedlęcin
Marian Tyka – Sołtys
Siedlęcin, ul. Ogrodowa 4
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 603-649-245
Rada Sołecka
 Anna Jaczenia - Przewodnicząca  Rady Sołeckiej
Maria Rusikoń - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Agnieszka Hamkało- Sekretarz
Franciszek Tyka
Jacek Rzepka

Sołectwo Płoszczyna
Leon Szućko  - Sołtys
Ploszczyna 83
58-521 Jeżów Sudecki  
tel. 661-254-152
Rada Solecka
Janina Truchanowicz – Kamińska  - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Andrzej Miliszkiewicz- Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Halina Miliszkiewicz
Anna Łukowska – Sekretarz

Sołectwo Wrzeszczyn
Mateusz Bławat - Sołtys
Wrzeszczyn 8
58-508 Jelenia Góra 14
tel. 607-289-901
Rada Solecka
Marzena Kwaśniak - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Agnieszka Gąsiewska - Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Tolisława Szatkowska -Olejnik – Sekretarz
Janina Krzywy

Sołectwo Czernica
Sołtys – Ewa Smolnicka
Czernica 76
58-521 Czernica
tel. 783-779-819
Rada Sołecka
Ewa Adaszkiewicz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Paweł Kozłowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Monika Niedzielska - Sekretarz
Helena Prymakowska
Krystyna Guzowska

Sołectwo Jeżów Sudecki
Sołtys – Jarosław Szatkowski  
ul. Wrzosowa 18
58-521 Jeżów Sudecki
tel. 600 -321-157
Rada Sołecka
1. ……………………..  - Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Krystyna Łachodiak – Z-ca Przewodniczącego  Rady Sołeckiej
3. ……………………..  – Sekretarz
4. Mirosław Kazimierczak
5. Regina Strzecha
6 .Elżbieta Karmelita
7. Wanda Gulka