Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”

Sezon grzewczy w pełni, a mieszkańcy wielu miejscowości już próbują „łapać oddech”. A to w związku z problem zanieczyszczenia powietrza.
Świadomość negatywnych skutków spalania odpadów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, w piecach czy przydomowych kotłowniach jest bowiem w społeczeństwie ciągle bardzo niska.
Jak walczyć z tymi negatywnymi praktykami?

Zachęcamy do włączenia się w kampanię informacyjną, którą od kilku lat prowadzi Plastics Europe Polska, pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”.
Cel? Uświadomienie lokalnej społeczności, że - spalając plastik - nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu.

W ramach kampanii przygotowane zostały gotowe materiały (plakaty, spot, informacje), które mogą Państwo bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać wśród mieszkańców gminy.

Więcej informacji oraz bezpłatne materiały można znaleźć na: www

Link do spotu na YouTube: www

informacja prasowa - pobierz

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Informujemy, że w październiku 2021r. został uruchomiony program „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”

Program skierowany jest do:
- osób fizycznych - właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych,
- wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.
Program prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dane o programie dostępne są na stronie internetowej:

https://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/konkursynabory/o_318,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-poprawa-jakosci-powietrza-poprzez-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-wielorodzinnych-pilotaz-na-terenie-wojewodztwa-dolnoslaskiego

https://www.czystepowietrze.gov.pl/woj-dolnoslaskie-2021/

więcej

 

EWIDENCJA I WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA

Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 16 lipca 2020r. uchwałą nr XXI/5050/20 w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza (...), zobowiązał wszystkie gminy naszego województwa do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła, a także do składania sprawozdań z realizacji zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie każdej gminy.

Powyższe działania mają na celu szacowanie skali potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła, a także monitorowanie postępu likwidacji „kopciuchów” i ich wymianę na nowe źródła ciepła. Dane te posłużą do wdrażania programów udzielania dotacji, które pomogą mieszkańcom w wymianie nieekologicznych kotłów i pieców.

W związku z powyższym w 2020r. Gmina Jeżów Sudecki przekazała Mieszkańcom Gminy karty inwentaryzacyjne do wypełnienia. Osoby które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o rzetelne wypełnienie karty inwentaryzacyjnej - Inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków na terenie Gminy Jeżów Sudecki – Karta 1 i przekazanie jej do Urzędu Gminy Jeżów Sudecki do 21.01.2022r.
Mieszkańcy, którzy dokonali wymiany dotychczasowego źródła ciepła w latach 2020-2021 proszeni są o wypełnienie karty informacyjnej dotyczącej wymiany źródła ciepła – Karta 2 i przekazanie jej do Urzędu Gminy Jeżów Sudecki do 21.01.2022r.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgodnie z ogłoszeniem dostępnym na stronie internetowej Gminy https://www.jezowsudecki.pl/ w sekcji: Dla Mieszkańca > Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.
Informujemy, że karty można złożyć w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki:
- osobiście w Sekretariacie pok. 101,
- pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki,
- pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 757 132 254, -255, -257 wew. 133.
Gmina Jeżów Sudecki informuje, że od 03 sierpnia 2021r. realizuje Gminny program dofinansowujący wymianę niespełniających obowiązujących norm kotłów lub pieców na paliwa stałe, na nowe - ekologiczne źródła ciepła. Program realizowany jest zgodnie z uchwałą nr XXV/173/2021 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 28 czerwca 2021r. Wszelkie dane dotyczące programu znajdują się na stronach internetowych:
- Gminy Jeżów Sudecki https://www.jezowsudecki.pl/ Aktualności > ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2021r.: Nabór wniosków o dotację z Gminy Jeżów Sudecki na likwidację starych pieców i zmianę systemu ogrzewania,
- Biuletynu Informacji Publicznej https://jezowsudecki.bip.net.pl/ > Wymiana źródeł ciepła > Ogłoszenia w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła.
Dziękuję za Państwa zaangażowanie, pomoc i udział w realizacji zadań.

karta 1 , karta 2

Jeżów Sudecki, dnia 03.01.2022r. Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Edward Dudek

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

pobierz

Ogłoszenia w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła.

więcej