Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rolnik w nowej perspektywie

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Rolnik w nowej perspektywie”. Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w regulaminie konkursu. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się dnia 26 marca 2021 r., a kończy w dniu 11 czerwca 2021 r.

załączniki - pobierz

XXVIII edycja ogólnopolskiego konkursu p.n. „Rolnik- Farmer Roku”.

Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU” we współpracy z Centralą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa organizuje i ogłasza XXVIII edycję ogólnopolskiego konkursu p.n. „Rolnik- Farmer Roku”.
Rolników do Konkursu zgłaszają: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU.
Rolnicy mogą wziąć udział w konkursie w poniżej wymienionych kategoriach konkursowych:
I. gospodarstwa rodzinne,
II. gospodarstwa ogrodnicze,
III. gospodarstwa sadownicze
IV gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu (usługi, przetwórstwo, handel itp )
V przedsiębiorstwa rolnicze.

Wyłonienie laureatów XXVIII edycji Konkursu odbędzie się w listopadzie 2021 rok.

pobierz Załączniki

Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone
w przepisach o prowadzeniu działalności:

Informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy z ARiMR złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaleca wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy z ARiMR złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.

Rolnicy uprawiający konopie włókniste

Uwaga rolnicy uprawiający konopie włókniste. Uprawa konopi włóknistych odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach PROW.

załącznik - pobierz