Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mini przewodnik tras rowerowych - "Wszystkie drogi prowadza na Łysą Górę".

więcej

Szlak czarny Perła Zachodu – Grodzisko

Szlak zaczyna się w Siedlęcinie, przy Gościńcu PTTK „Perła Zachodu”, gdzie znajduje się restauracja i jest możliwość noclegów. Stylowy, drewniany obiekt zbudowano w latach 1926-27, na wysokim lewem brzegu rzeki Bóbr, przy okazji budowy pobliskiej zapory i elektrowni.

Szlak czarny, wraz z szlakami żółtym i zielonym oraz trasą rowerową ER-6 Dolina Bobru prowadzi w dół, drogą asfaltową, lewym brzegiem Jeziora Modrego. Jezioro powstało po przegrodzeniu rzeki Bóbr zaporą w latach 1924-25. Po lewej stronie szlaku, tuż przy drodze widoczne pojedyncze skałki dochodzące do 10 m wysokości. Po dojściu do zapory widzimy po przeciwnej stronie jeziora, tuż przy zaporze ciekawostkę geomorfologiczną – marmity. Są to kuliste wgłębienia w skale, powstałe przez tysiącami lat przez ruch wirowy kamienia wprawionego w ruch, w skalistym dnie rzeki, najczęściej pod wodospadami. Te okazy wydobyto z dnia rzeki Bóbr podczas budowy zapory i wmontowano w pionowe, skalne zbocze. Dalej poruszamy się w dół drogą asfaltową, po obu stronach porośniętej drzewami.

Szlak: odcinek łącznikowy: Chrośnica – Rozdroże Pod Łysą Górą

Kolor: czarny
Długość: 2,5 km
Przebieg:
Początek w Chrośnicy na skrzyżowaniu szlaku niebieskiego z drogą asfaltową. Razem z szlakiem niebieskim przekraczamy mostek na Chrośnickim Potoku i jedziemy drogą gruntową w górę w kierunku lasu. Droga szutrowa wiedzie prosto, a szlak niebieski odbija w prawo do góry w kierunku Przełęczy Chrośnickiej (561 m). Jadąc prosto wznosimy się i dojeżdżamy do skrzyżowania leśnych dróg. Po lewej stronie ogrodzony obszar leśny. Skręcamy w lewo, droga łagodnie wznosi się. Mijamy śródleśną polanę i po chwili wyjeżdżamy z lasu w dół. Tu spotykamy szlak koloru żółtego –„Srebrną Obwodnicę” Jeżowa Sudeckiego. W lewo prowadzi ona przez Łysą Górę (707 m) do mikrostacji sportów zimowych (i rowerowych) „Łysa Góra”, zarządzanego przez stowarzyszenie „Easculap”, natomiast w prawo w dół do rowerowego szlaku zielonego – „Obwodnica Jeleniogórska” i Dziwiszowa.

Wędrówka przełomem Bobru

„Rzeka Bóbr na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

Park Krajobrazowy Doliny Bobru wchodzi w obręb trzech głównych jednostek geograficznych Sudetów Zachodnich: metamorfiku izerskiego, metamorfiku kaczawskiego i niecki północnosudeckiej. Takie położenie sprawiło, że teren parku obfituje w naturalne odsłonięcia skalnego podłoża o bardzo nierównomiernym rozmieszczeniu. Liczne nagromadzenie skałek głównie granitognejsowych, odsłonięć zboczowych oraz skał metamorficznych obserwować można w południowej i zachodniej części parku. Duże walory krajobrazowe związane są ponadto z centralnie przebiegającą przez teren parku doliną rzeki Bóbr, która na odcinku od Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego oddziela Pogórze Kaczawskie i Góry Kaczawskie od Pogórza Izerskiego. Szereg pasm i wzgórz przebiegających dolinami dopływów rzeki Bóbr oraz odcinki przełomowe charakteryzujące się wąskim dnem i stromymi zboczami sprawiają że rzeźba terenu ma żywy i zróżnicowany charakter. Ciekawe przełomy rzeczne, do których można dotrzeć dzięki dobrze oznakowanym szlakom turystycznym, na terenie parku zlokalizowane są w okolicach miasta Jelenia Góra i wsi Wrzeszczyn.

Szlak: „ Obwodnica Srebrna” wokół Jeżowa Sudeckiego

Kolor: żółty
Długość: 33,9 km
Przebieg: Start przy Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki przy ul. Długiej (0 km)(330m). Tu przy przystanku MPK tablica z mapą i schematem szlaków rowerowych. Szlak wiedzie w dół, by zraz skręcić w lewo, w ul. Krętą. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Jeleniej Góry. Jedziemy przez osiedle domów jednorodzinnych. Dojeżdżamy do ogródków działkowych (po lewej stronie ) i kościoła św. Michała Archanioła (po lewej stronie)(0,8 km), gdzie zaczyna się ul Polna. Przed nami budynki osiedla Zabobrze, a nad nimi widok na pasmo Karkonoszy. Wyjeżdżamy na niezabudowaną przestrzeń i na skrzyżowaniu z droga szutrową, skręcamy w lewo. Jedziemy drogą polną stanowiąca granice pomiędzy Gmina Jeżów Sudecki a miastem Jelenia Góra.

Ścieżka przyrodnicza – „Wokół Góry Wapiennej w Płoszczynie”

Wśród działań podjętych w ramach realizacji programu ,,Zieloną drogą do Europy’’ znalazło się wiele elementów trwałych, które będą służyć mieszkańcom naszej gminy także w przyszłości. Jednym z nich jest projekt ścieżki przyrodniczej wokół Góry Wapiennej w Płoszczynce, dlatego korzystając z okazji, chcemy zachęcić wszystkich planujących niedzielny wypoczynek w okresie letnim do zapoznania się z tym uroczym zakątkiem naszej gminy. Zainstalowane tablice informacyjne z pewnością zainteresują swoją treścią nie tylko najmłodszych uczestników takiej wyprawy. Całkowita długość trasy wynosi 2,5 km, składa się z 5 przystanków, a czas jej przejścia łącznie ze zwiedzaniem i odpoczynkami wynosi około 3 godzin. Jest to trasa łatwa i przyjemna, co nie pozostaje bez znaczenia, jeśli planujemy naszą wędrówkę z całą rodziną. Ścieżka rozpoczyna się w osadzie Płoszczynka i biegnie przez lasy porastające Górę Wapienną. W drzewostanie gospodarczym ukryte są piece wapienne pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku oraz wyrobiska wapieni i łupków. Można tam podziwiać okazałe buki i świerki oraz rzadkie w naszych lasach jodły. Wędrując, zaznajomimy się także z pracą leśników, zobaczymy, jakie zabiegi ochronne stosują, aby zachować lasy w formie najbardziej zbliżonej do stanu naturalnego. Ze zboczy Góry Wapiennej możemy podziwiać piękną panoramę Karkonoszy, Gór Izerskich i Gór Kaczawskich. Przy odrobinie szczęścia możemy spotkać tu wiele interesujących gatunków roślin oraz przedstawicieli fauny zamieszkującej obszar Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Szlak: odcinek łącznikowy: Jeżów Sudecki – Szybowisko

Kolor: niebieski
Długość: 2,9 km.
Przebieg:
Szlak zaczyna się na skrzyżowaniu dróg przy zakładach zsybowcowych i prowadzi drogą asfaltową przez wieś do góry w kierunku Szybowiska. Po lewej stronie mijamy „Dom Gwarków” – dawną karczmę górniczą, uważaną za jeden z najstarszych drewnianych budynków w Sudetach. Szlak wiedzie dobrą drogą asfaltową, ciągle w górę. Różnica wysokości na całym odcinku 2,9 km wynosi 160 m. Przy tablicy drogowej określającej koniec terenu zabudowanego odbija w lewo czarny odcinek łącznikowy do Płoszczyny. Tu tablica informacyjna z mapą i schematem szlaków. Nasz szlak zaś prowadzi krętą drogą przez otwartą przestrzeń, by osiągnąć Szybowisko. Tu bar restauracyjny oraz miejsca noclegowe. Szybowisko jest jednym z najpiękniejszych punktów widokowych na Kotlinę Jeleniogórska i otaczająca je pasma górskie: Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie. Naprzeciw baru Hexe 69 tablica z mapą i schematem szlaków rowerowych.

Idea szlaków rowerowych w Gminie Jeżów Sudecki

Konstruowanie i przebiegów szlaków w Gminie Jeżów Sudecki uwarunkowane zostało umową z dnia 10.12.2004 r. Zleceniodawca – Gmina Jeżów Sudecki określiła założenia tras rowerowych wskazując schematycznie przebiegi tras na mapach. Wskazano:
- szlak „Obwodnica Jeżowa Sudeckiego”
- odcinek łącznikowy Jeżów Sudecki - Szybowisko
- obwodnica dla rowerów MTB „Łysogórki”
- odcinek łącznikowy od „Obwodnicy Jeżowa Sudeckiego” do szlaku euroregionalnego „Dolina Bobru” ER-6
Zaplanowanie przebiegu szlaków rowerowych zdeterminowane też było limitem kilometrów w ilości 35 km, co wynikało z projektu, jaki Gmina złożyła poprzez Euroregion „Nysa” do programu PHARE CBC.
Obszar Gminy Jeżów Sudecki leży w większej części w Górach Kaczawskich. Przebiegają tu Grzbiety: Północny, Mały i Południowy. Górskie ukształtowanie terenu, jakość dróg górskich i leśnych oraz dróg asfaltowych niejako wymusiło zaproponowany przez PTTK przebieg tras. Bliskość aglomeracji miejskiej Jeleniej Góry z prawie 100 tysiącami mieszkańców oraz połączenie tras „Jeżowa” z Jelenią Górą prognozuje znaczne wykorzystanie projektowanych tras. Dodatkowym atutem tras są atrakcje turystyczne Gminy. Opis atrakcji turystycznych zawarto w rozdziale 13 opracowania.

Szlak: odcinek łącznikowy: Płoszczyna Górna – Jeżów Sudecki

Kolor: czarny
Długość: 1,9 km
Przebieg:
Szlak zaczyna się na skrzyżowaniu drogi asfaltowej biegnącej z Jeżowa Sudeckiego na Szybowisko, tuż za tablicą drogową określającą koniec strefy terenu zabudowanego i utwardzonej drogi polnej, wiodącej pod Stromcem w kierunku Ploszczyny. Jest to droga bardzo widokowa przebiegająca w terenie otwartym przez pola uprawne. Od granicy lasu szlak prowadzi w dół i kończy się na drodze asfaltowej, w pobliżu przystanku PKS w Płoszczynie Górnej.

Szlak: odcinek łącznikowy: Czernica – Jezioro Pilchowickie

Kolor: niebieski
Długość: 7,2 km
Przebieg: Łącznik rozpoczyna się w Czernicy na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Strzyżowca, do Płoszczyny i do Janówka, obok wieży dawnego kościoła protestanckiego. Po lewej na wzgórzu widzimy kościół pw. Św. Michała Archanioła. Jedziemy kierunku Strzyżowa, mijamy po lewej stronie Pałac w Czernicy (opis w dalszej części tekstu). Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, przez most i zaraz w lewo, obok biblioteki. Dalej prosto drogą asfaltową, mijamy po prawej stronie bar „Marysienka” i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Droga wspina się w górę i za chwilę jedziemy wśród pól uprawnych mając wkoło okrężny widok. Po prawej widzimy dolinę Bobru z miastem Wleniem, a po lewej stronie w oddali widzimy panoramę Karkonoszy z widocznym na pierwszym planie zalesionym wzniesieniem Skowron, dalej w głębi Wapienną i następnie dalej Gapy. Dojeżdżamy do samotnie stojących lip, a przy nich krzyż pokutny.