Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do folderu startowego root/images/zdjecia lub określony folder nie istnieje.

Wędrówka przełomem Bobru

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Brak wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do folderu startowego root/images/zdjecia lub określony folder nie istnieje.

„Rzeka Bóbr na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

Park Krajobrazowy Doliny Bobru wchodzi w obręb trzech głównych jednostek geograficznych Sudetów Zachodnich: metamorfiku izerskiego, metamorfiku kaczawskiego i niecki północnosudeckiej. Takie położenie sprawiło, że teren parku obfituje w naturalne odsłonięcia skalnego podłoża o bardzo nierównomiernym rozmieszczeniu. Liczne nagromadzenie skałek głównie granitognejsowych, odsłonięć zboczowych oraz skał metamorficznych obserwować można w południowej i zachodniej części parku. Duże walory krajobrazowe związane są ponadto z centralnie przebiegającą przez teren parku doliną rzeki Bóbr, która na odcinku od Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego oddziela Pogórze Kaczawskie i Góry Kaczawskie od Pogórza Izerskiego. Szereg pasm i wzgórz przebiegających dolinami dopływów rzeki Bóbr oraz odcinki przełomowe charakteryzujące się wąskim dnem i stromymi zboczami sprawiają że rzeźba terenu ma żywy i zróżnicowany charakter. Ciekawe przełomy rzeczne, do których można dotrzeć dzięki dobrze oznakowanym szlakom turystycznym, na terenie parku zlokalizowane są w okolicach miasta Jelenia Góra i wsi Wrzeszczyn.


Borowy Jar - to ok. 4 km odcinek wzdłuż rzeki Bóbr położony pomiędzy Jelenią Górą a Siedlęcinem. Przełom epigenetyczny jaki w tym miejscu tworzy rzeka Bóbr obserwować można idąc szlakiem zielonym lub zlokalizowanym poniżej niego Międzynarodowym Szlakiem Rowerowym ER-6 i żółtym szlakiem pieszym. Obszar Borowego Jaru, od Wzgórza Bolesława Krzywoustego do Wieży Książęcej w Siedlęcinie, już od XVIII w. cieszył się zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów, którzy docenili jego wartości krajobrazowe w otoczeniu przyrody. Funkcjonowały tu trasy spacerowe z nasadzeniami drzew owocowych. Góra Siodło stanowiła obszar wypoczynkowy zwany Helikonem, a okoliczne skały otrzymały nazwy muz np. Erato. Na Górze Siodło powstał również budynek o nazwie „Świątynia Apollo”.
Obecnie po zabudowaniach i zagospodarowaniu Borowego Jaru pozostały nieliczne ślady m.in. fragmenty fundamentów świątyni czy pozostałości rzeźbionych w skale Urania schodków, która znajduje się w najwyższym punkcie Góry Siodło.
Z Borowym Jarem związane jest kilka legendy oraz faktów historycznych. Góra Siodło zawdzięcza swoją nazwę Siodlarzowi, który mieszkał na jej terenie. Poza wyrabianiem i naprawą siodeł zajmował się nielegalnym biciem monet. Nieuczciwego mężczyznę spotkała kara i za popełniane oszustwa został skazany na karę śmierci. Od tamtej pory Siodlarz ukazuje się w lasach porastających zbocza góry trzymając siodło w rękach. Mieszkańcy Jeleniej Góry zapytani dokąd idą, odpowiadali – „do siodlarza” i właśnie od tego określenia wywodzi się nazwa góry Siodło (Sattel). Innym miejscem które posiada swoją legendę jest „Cudowne Źródełko”, zgodnie z którą woda wypływająca ze źródełka pozwala na rozpoznanie człowieka nieuczciwego. Faktem natomiast jest, że do 1940 roku w Borowym Jarze funkcjonowała wybudowana pod koniec XIX wieku papiernia. Dziś pozostały tylko fragment muru, który znajduje się kilkanaście metrów za Cudownym Źródełkiem. Fabryka została ostatecznie zniszczona przez wojsko niemieckie w 1945 roku. Trasę przez malowniczy przełom urozmaicają elektrownie wodne Bobrowice III, I, IV (licząc od Jeleniej Góry), a odpocząć można przy Schronisku Perła Zachodu.
Kontynuując wycieczkę przez park krajobrazowy żółtym szlakiem wzdłuż rzeki Bóbr dojdziemy do kolejnego przełomu rzecznego tj. Wrzeszczyńskiego. Zlokalizowany jest w miejsc gdzie rzeka Bóbr wypływając z Jeziora Wrzeszczyńskiego przez elektrownię wodną „Wrzeszczyn” zmienia swój bieg z północnego na zachodni. Przeciska się między wzniesieniem Stanek (350 m n.p.m.) na zachodzie z pięknym punktem widokowym zwanym „Kapitańskim Mostkiem”, a odsłonięciem geologicznym o charakterze kilkudziesięciometrowego urwiska o nazwie „Wysokie Skały”. Przełom Wrzeszczyński, podobnie jak Borowy Jar, ma charakter przełomu epigenetycznego i stanowi miejsce o duzych walorach krajobrazowych.
Nie tylko opisane wyżej miejsca ale i wiele innych na terenie parku krajobrazowego zachęca do pieszych wędrówek, wypoczynku na łonie przyrody oraz poznania budowy geologicznej i ciekawej historii parku związanej z rzeką Bóbr. 
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra

{gallery}2015-05-29{/gallery}