Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. KRĘTA, JEŻÓW SUDECKI

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis:
Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Krętej w okolicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Zakres prowadzonych prac:
1. Montaż oznakowania drogowego: znaki aktywne, wyspowe progi zwalniające, znaki drogowe.
2. Wykonanie oznakowania poziomego wykończenie krawędzi chodników matami z guzkami.
3. Doświetlenie przejść dla pieszych.
Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 157 194,00 zł
- wysokość dofinansowania: 92 158,40 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 05.11.2021 r.
Zakończenie realizacji: 31.03.2022r.

ul. Kręta tablica

BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. POLNA, JEŻÓW SUDECKI

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis:
Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz z przebudową istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w obrębie skrzyżowania z ul. Leszczynową w Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Zakres prowadzonych prac:
1. Demontaż istniejącego oznakowania wraz z demontażem wyniesionego przejścia dla pieszych.
2. Montaż oznakowania drogowego: znaki aktywne, wyspowe progi zwalniające, znaki drogowe.
3. Wykonanie oznakowania poziomego.
4. Doświetlenie przejść dla pieszych.
5. Wykonanie poszerzenia chodnika z montażem barier ochronnych.
Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 159 654,00 zł
- wysokość dofinansowania: 116 119,20 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 05.11.2021 r.
Zakończenie realizacji: 11.04.2022r.

ul. Polna tablica

BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGÓW W JEŻOWIE SUDECKIM – ETAP III

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opis:

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na obszarze Jeżowa Sudeckiego w rejonie ulic: Graniczna, Łąkowa, Kwiatowa, Podmiejska, Zielna, Chabrowa, Gajowa, która ma umożliwić zorganizowanie zaopatrzenia w wodę z istniejącego ujęcia oraz umożliwić zorganizowanie odprowadzenia ścieków sanitarnych.

Główny cel projektu:

- zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

Planowane efekty :
1. Stworzenie oraz zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.
2. Poprawa jakości wody pitnej.
3. Polepszenie jakości życia na terenie objętym projektem, wynikające z podniesienia jakości wód podziemnych i redukcji skażenia gleb (likwidacja szamb), a co za tym idzie podniesie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.
4. Ograniczenie skutków występowania klęski żywiołowej – suszy, poprzez zapewnienie dostępu do wody pitnej.

Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 6 248 400,00 zł
- wysokość dofinansowania: 1 673 224,00 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 07.09.2020 r.
Planowane zakończenie realizacji: 31.11.2021r.

la