Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze organizuje 22 maja 2024 roku spotkanie informacyjne  pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”,

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej”.
W trakcie spotkania informacyjnego zostaną przedstawione możliwości otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do dnia 21.05.2024r., do godz. 9.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.
Udział w webinarium jest bezpłatny.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
Do udziału zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, którzy są osobami:
• zarejestrowanymi bezrobotnymi lub
• zarejestrowanymi poszukującym pracy, niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
• studentami ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionymi i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
• poszukującymi pracy opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub
• poszukującymi pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27 (sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, III piętro), 22.05.2024r. (środa) w godz. 10.00 – 12.30.

Program spotkania:
 źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze;
 Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej „Wsparcie w Starcie – Pierwszy Biznes” – Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Jeleniej Górze;
 „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w kontekście ZUS - obowiązki, prawa oraz rodzaje ulg i innych form wsparcia przedsiębiorców” - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Jeleniej Górze;
 „Zasady przyznawania dotacji, kwalifikowalność wydatków oraz najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku - Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze;
 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”