Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Komsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Karkonoskiego”.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Karkonoskiego, posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych do projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Karkonoskiego”.🚌

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 16 rok życia i mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Karkonoskiego.

Termin konsultacji: 13 maja 2024 roku – 3 czerwca 2024 roku.
Więcej informacji na stronie: https://powiatkarkonoski.eu/.../przystanek-konsultacje.html

441057320 969362008317776 6103140147478676279 n