Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tauron w zgodzie ze środowiskiem

Mając świadomość postępujących zmian klimatu i ich skutków, jak również ważnej roli i zadań sektora elektroenergetycznego w szeroko rozumianym przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, Grupa TAURON podejmuje działania dążące do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na klimat i środowisko oraz możliwie dużego wykorzystania szans z tym związanych.

Troska o środowisko naturalne przejawia się nie tylko w prowadzeniu działalności biznesowej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, ale także w poczuciu odpowiedzialności za wychowanie w duchu proekologicznym społeczeństwa oraz kolejnych jego pokoleń.

Z tego względu spółki Grupy TAURON organizują działania informacyjno-edukacyjne o tematyce związanej z ochroną środowiska i bioróżnorodności, a także oszczędzaniem zasobów naturalnych i energii. Elementem poszerzania wiedzy w tym zakresie są happeningi, akcje i kompleksowe programy, w które angażują społeczności lokalne oraz dzieci i młodzież.

 TAURON LOGO PROMOCYJNE KWADRAT