Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Konsultacje społeczne

Uprzejmie zapraszamy do udziału w trwających od dnia 19 października 2023 r. do dnia 9 listopada 2023 r. konsultacjach społecznych dla projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin, z którymi Miasto Jelenia Góra zawarło Porozumienia Międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” w perspektywie na lata 2023 – 2033. Dokument został udostępniony do publicznego wglądu, by umożliwić poprzez zgłoszone uwagi i sugestie mieszkańców wpłynięcie na jego ostateczny kształt. Projekt opracowania wraz z formularzem do zgłaszania uwag dostępny jest w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresami: https://bip.jeleniagora.pl/artykuly/468/aktualizacja-2023-2033 , w zakładce: Zawiadomienia Departamentu Gospodarki Komunalnej, oraz na stronie internetowej: https://konsultacje.jeleniagora.pl