Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wybieramy patrona naszej szkoły

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim to placówka, która ma wiele osiągnięć i stanowi istotną część historii oraz tradycji Jeżowa Sudeckiego. Obecnie mieści się w nowoczesnym budynku i jest dla nas wszystkich przedmiotem dumy. Po wielu latach starań powraca idea nadania naszej placówce imienia, które będzie nas wyróżniać i stanowić dla naszych podopiecznych inspirację i wzór do naśladowania. Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy i nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze cała społeczność szkolna powinna kierować się rozsądkiem i mieć na uwadze rangę przedsięwzięcia, a także rolę, jaką szkoła odgrywa w naszym lokalnym środowisku. Imię szkoły może nawiązywać do historii lub współczesności Jeżowa Sudeckiego i najbliższego regionu . Funkcję patrona może przyjąć postać, instytucja, miejsce lub wydarzenie historyczne. Tylko aktywny udział i poważne podejście do wyboru patrona przez społeczność szkolną, gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię przez nas wybrane.
Pierwszym etapem naszych działań będzie wyłonienie listy kandydatów, którzy będą pretendować do zaszczytnej rangi patrona naszej placówki.
Kandydatów będą mogli zgłaszać uczniowie i rodzice na specjalnych kartach do głosowania. Na parterze przy wejściu do szkoły dostępna będzie również urna z napisem ,,BOHATER", gdzie wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości będą mogli składać swoje propozycje przez cały listopad. Propozycje zgłaszane najczęściej wezmą udział w akcji promocyjnej, a ostateczne głosowanie z udziałem naszych uczniów, pracowników oraz mieszkańców Jeżowa Sudeckiego odbędzie się w marcu 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w naszej akcji.