Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 MOŻNA SKŁADAĆ:

500• za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LUTEGO 2021 R.
• osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 KWIETNIA 2021 R.

Program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Prawo do świadczenia 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Terminy wypłaty środków w programie 500 plus:

• Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę do 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę do 31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę do 31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę do 30 września 2021 r.
• Złożenie wniosku od 1 do 31 sierpnia 2021 r. oznacza wypłatę do 31 października 2021 r.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 75-713-22-75, można pobierać w siedzibie GOPS.

Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita